Go to the top

Özgeçmiş

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Adı Soyadı: Seyit Ahmet Oymak
Doğum Tarihi: 04 Nisan 1966
Unvanı: Prof. Dr.
Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans  Biyoloji Dicle Üniversitesi 1988
Y. Lisans  Biyoloji Harran Üniversitesi 1995
Doktora  Biyoloji Gazi Üniversitesi 1998
Doç. Dr.  Hidrobiyoloji Harran Üniversitesi 2010
Prof.Dr. Zooloji Harran Üniversitesi 2015

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :
“NaCl Stresi Altında Bırakılan Buğday Bitkilerinin Protein Profilleri”, 46 s., Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şanlıurfa, 1995. Danışman: Prof. Dr. Gürbüz Aksoy
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :
“Atatürk Baraj Gölü’nde Yaşayan Silurus triostegus (Heckel, 1843) ve Chondrostoma regium (Heckel, 1843)’un Biyo-Ekolojik Özellikleri”, 118 s. Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1998. Danışman: Prof. Dr. Kemal Solak
Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl
Arş. Gör.  Fen-Edebiyat Fakültesi Harran Üniversitesi 1993-1999
Yrd. Doç. Dr.  Fen-Edebiyat Fakültesi Harran Üniversitesi 2000- 2010
Doç. Dr.  Fen-Edebiyat Fakültesi Harran Üniversitesi 2010-2015
Prof. Dr. Fen-Edebiyat Fakültesi Harran Üniversitesi 2015-

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :
1. Şanlıurfa İlinde Balık İşletmelerinin Yapısal, Teknik Ve Ekonomik Analizi. Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şanlıurfa, İbrahim Hakkı ARSLAN, 2013.

2. Atatürk Baraj Gölü’nde Yaşayan Carasobarbus luteus, ve Capoeta trutta’da Balık Tazeliğinin Tespiti. Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şanlıurfa, Ayşe Resa SARAÇ, 2011.

3. Isophya sikorai’de (Orthoptera: Phaneropterınae) Zamana Bağlı Olarak Erkeğin Spermatofor İçeriğinin Değişimi Üzerine Bir Çalışma. Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şanlıurfa, Rihan OKTAY, 2011.

4. Ağ Kafeslerde Yetiştirilen Gökkuşağı Alabalık (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792)’ larında Gece Yemlemenin Büyüme Performansına Etkileri. Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şanlıurfa, Hakan AKGÜN. 2008

5. Atatürk Baraj Göl’ünde Yaşayan Tor grypus’un Büyüme ve Üreme Özellikleri. Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şanlıurfa, Necmettin DOĞAN. 2007
6. Atatürk Baraj Göl’ünde Yaşayan Barbus Türlerinin Ağır Metal Birikimlerinin İncelenmesi. Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şanlıurfa, Esra ALHAS. 2007
7. Şanlıurfa İli Orthoptera Faunası. Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şanlıurfa, Nidai KIRAÇ. 1999.
Yönetilen Doktora Tezleri:
1.Türkiye’den Yerli Evcil Koyunlarda, Anadolu Yaban Koyunu (Ovis gmelinii anatolica Valenciennes, 1856) ve Bandırma Merinosunda Polimorfizm Çalışması. Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şanlıurfa, Arif Parmaksız. 2013

Projelerde Yaptığı Görevler :
1. Şanlıurfa İlinde Balık İşletmelerinin Yapısal, Teknik Ve Ekonomik Analizi. HUBAK.      Proje Yürütücüsü, 2013
2. Türkiye’den Yerli Evcil Koyunlarda, Anadolu Yaban Koyunu (Ovis gmelinii  anatolica Valenciennes, 1856) ve Bandırma Merinosunda Polimorfizm Çalışması. HUBAK, Proje Yürütücüsü, 2011.
3. Atatürk Baraj Gölü’nde Yaşayan Carasobarbus luteus, ve Capoeta trutta’da Balık Tazeliğinin Tespiti. HUBAK. Proje Yürütücüsü, 2011

4. Atatürk Baraj Gölü’nde Yaşayan Carassius auratus ve Carasius gibelio’nun Üreme Özellikleri. HUBAK. Proje Yürütücüsü, 2011

5. Atatürk Baraj Gölü’nde Yaşayan Chalcarburnus mossulensis (Heckel, 1843) ve Cyprinion macrostomum (Heckel, 1843)’un Büyüme ve Üreme Özellikleri. HUBAK. Proje Yürütücüsü, 2011
6. Atatürk Baraj Göl’ünde Yaşayan Aspius vorax’ın Büyüme ve Üreme Özellikleri. TÜBİTAK. Proje Yürütücüsü, 2008.
7. Atatürk Baraj Göl’ünde Yaşayan Tor grypus’un Büyüme ve Üreme Özellikleri. HÜBAK. Proje Yürütücüsü, 2007.

8. Atatürk Baraj Göl’ünde Yaşayan Barbus Türlerinin Ağır Metal Birikimlerinin İncelenmesi. HÜBAK. Proje Yürütücüsü, 2007.

9. Atatürk Baraj Göl’ünde Yaşayan Mastacembelus simack’ın Bazı Biyolojik Özellikleri. TÜBİTAK. Proje Yürütücüsü, 2006.
10. ÇAT Baraj Göl’ünde Yaşayan Leuciscus cephalus ve Capoeta umbla’nın Bazı Biyolojik Özellikleri. HÜBAK. Proje Yürütücüsü, 2002.

İdari Görevler:
Bölüm Başkanlığı      Harran Üniversitesi Fen- Edb. Fak. Biyoloji Bl.        2000–2001
2010-2012
Bölüm Başkan Yrd.   Harran Üniversitesi Fen- Edb. Fak. Biyoloji Bl.        2001-2008

Anabilim Dalı Bşk.     Harran Üniversitesi Fen- Edb. Fak. Biyoloji Bl.         2001-
M.Y.O. Müdürlüğü     Harran Üniversitesi                                             2010 –
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
Société Française d’Ichtyologie

Ödüller:
TÜBİTAK- UBYT- 2011
TÜBİTAK- UBYT- 2010
TÜBİTAK- UBYT- 2007
TÜBİTAK- UBYT- 2005
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2012-2013 Güz   Genel Biyoloji-I 4 0 50
  Genel Biyoloji Lab. 0 4 50
İlkbahar Omurgalı Hayvanlar Sist. 3 0 50
Omurgalı Hayvanlar Sist. Lab. 0 2 50
 Davranış Biyolojisi 2 0 50
Biyoloji (Gıda Bl) 2 2 50
2013-2014 Güz   Genel Biyoloji-I 4 0 50
  Genel Biyoloji Lab. 0 4 50
  Genel Hidrobiyoloji 2 0 50
  Hidrobiyoloji-I 2 0 2
Türkiye Tatlı su Balıklarının Coğrafik Dağılımı 3 0 2
İlkbahar Omurgalı Hayvanlar Sist. 3 0 50
Omurgalı Hayvanlar Sist. Lab. 0 2 50
 Davranış Biyolojisi 2 0 50
Biyoloji (Gıda Bl) 2 2 50
Balıklarda Yaş Tayin Metotları 2 2 2
Hidrobiyoloji-II 2 0 2

                                              ESERLER

  1. Uluslararası hakemli dergilerde (SCI) yayımlanan makaleler :

A1. Tarkan A.S., Copp G.H., Oymak A. Are Introduced Gibel Carp Carassius gibelio in    Turkey more Invasive in Artificial Than in Natural Waters?, Fisheries Management and Ecology, 19, 178-187. (2012).
     A2. Oymak S. A., Ünlü E., Parmaksız A., Doğan N., A Study on the Age, Growth and    Reproduction of Aspius vorax (Heckel,1843) (Cyprinidae) in Atatürk Dam Lake (Euphrates River), Turkey, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 11: 217-225 (2011).

A3. Mol S., Özden Ö., Oymak S. A., Trace Metal Contents in Fish Species From Atatürk Dam Lake (Euphrates, Turkey), Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 10: 209-213, (2010).

A4. Oymak S. A., Kırankaya Ş.G., Doğan N., Growth and Reproduction of Mesopotamian spiny eel (Mastacembelus mastacembelus Banks and Solender, 1794) in Atatürk Dam Lake (Sanliurfa), Turkey, J. Appl. İchthyl., 25 (4) : 488-490, (2009).

A5. Oymak S. A., Karadede H., Doğan N., Heavy metal in tissues of Tor grypus from Atatürk Dam Lake, Euphraters river –Turkey, Biologia,  64/1:151-155, (2009).

A6. Alhas E., Oymak S. A., Karadede H., Heavy metal concentrations in two barb, Barbus xsantopterus and Barbus rajanorum mystaceus from Atatürk Dam Lake, Environ. Monit. Ases., 148:11-18, (2009).

A7. Oymak  S. A., Dogan N., Uysal, E., Age, growth and reproduction of shabut Barbus  grypus in Atatürk Dam Lake, Cybium, 32 (2): 142-147, (2008).

A8. Karadede, H., Oymak, S. A., Ünlü, E., Heavy metals in mullet, Liza abu, and catfish, Silurus triostegus, from the Atatürk Dam Lake (Euphrates), Environment international, 30: 183-188, (2004).

  1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan  bildiriler :

     B1. Oymak S.A., Ünlü E., Parmaksız A., Doğan N. Some Reproductive Chracteristics of An Invasive Species Carassius auratus in Atatürk Dam Lake. Aquatic Biodiversity International Conference, Sibiu-Romanya, 2013.
     B2. Mol S., Özden O., Oymak S. A. Amıno Acıd Composıtıon ın Fısh Specıes From
Ataturk Dam Lake (Euphrates, Turkey), Cefood, Novi Sad, Serbia, 2012.
     B3. Oymak S. A., Solak K., Ünlü E., Parmaksız A., Age, Growth and Reproduction of Silurus triostegus Heckel, 1843 From Atatürk Dam Lake, Aquatic Biodiversity International Conference, Sibiu-Romanya, 2011.

     B4. Oymak S. A., Kırankaya Ş. G., Ünlü E., Doğan N., Some Biological Characteristics of   Mesopotamian Spiny Eel (Mastacembelus mastacembelus Banks & Solander, 1794) in Atatürk Dam Lake (Euphrates River), Turkey, Aquatic Biodiversity International Conference, Sibiu-Romanya, 2009.

B5. Oymak, S. A., Bozkurt, R., Ünlü, E., The Biology of the Chub, Leuciscus cephalus in   Çat Dam Lake, Euphrates, Turkey. Middle Eastern Biodiversity Congress, Aqaba-Jordan, 2008.

B6. Ünlü, E., Karadede, H., Oymak, A., Concentration of Some Heavy Metals in Müllet, Liza abu, (Heckel, 1843) From the Atatürk Dam Lake (Euphrates), Turkey. Supreme Council of Science Hold the 39th Science Weeek,  Damascus-Syria, 1999.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
     D1.Oymak S. A., Musa D., Ünlü E. Reproductive Biology and Histological Changes in The Gonads of Capoeta trutta (Heckel, 1843) in Atatürk Dam Lake, Turkey. Journal of Fisheries And Aquatic Sciences, 23 (2): 1-11, 2011
D2. Oymak, A., Solak, K., Ünlü, E., Some Biological Characteristics of Silurus triostegus From Atatürk Dam Lake, Turkish Journal of Zoology, 25 (2) :139-148, (2001).

D3.  Oymak, A., Atatürk baraj Gölünde yaşayan Chondrostroma regium ‘un Üreme Biyolojisi, S. D.   Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5 (1) :166-175, (2001).

D4. Oymak, A., Atatürk Baraj Gölü’nde yaşayan Chondrostroma regium’un Büyüme Özellikleri. Turkish Journal of Zoology, 24 (Turkish Sppl.): 41-50, (2000).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:
E1. Oymak S. A., Ünlü, E., Parmaksız, A., Doğan, Necmettin., Atatürk Baraj Gölü’nde                Yaşayan Aspius Vorax Heckel, 1843 Türünün Bazı Biyolojik Özellikleri Üzerine Bir Çalışma,    Ulusal Su Günleri Sempozyumu, 2009, Elazığ.

E2. Oymak S A., Parmaksız A.,Akgün H., “Hilvan (Şanlıurfa)’da Balıkçılık Potansiyeli”, GAP Ekseninde Gelişen/Değişen Hilvan Sempozyumu, 24-25 Mayıs 2008, Hilvan.

E3. Akgün H., Artar E., Oymak S. A., Cihangir M., “Atatürk Baraj Gölü Su Ürünleri Potansiyelinin Değerlendirilmesi Açısından Kafeslerde Gökkuşağı Alabalığı (Onchorynchus mykiss Walbaum, 1792) Yetiştiriciliği ve Harran Üniversitesi Kahta Meslek Yüksek Okulu Alabalık Yetiştiricilik İşletmesinin Karlılık Analizi”. 1. Ulusal Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 7-9 Şubat 2006, Antalya.

E4. Oymak A., Musa, D., Ünlü, E., “Silurus triostegus’un sindirim kanalı üzerinde Histolojik bir çalışma”. Su ürünleri Sempozyumu , 2000, Sinop.

E5. Oymak A., Musa, D., Ünlü, E., “Carasobarbus luteus ve Capoeta trutta’nın sindirim         kanalı üzerine Histolojik bir çalışma”. Su ürünleri Sempozyumu , 2000, Sinop.

E6. Oymak A., Ünlü, M. Y., Ünlü, E., “Atatürk Baraj Gölünde Bir Cobitid Türü, Cobitis   elazigensis Coad and Sarıeyyüpoğlu, 1988”, X. Su ürünleri Sempozyumu, 1999, Adana

E7. Yapalak S., Solak, K., Oymak, S. A. “Atatürk Baraj Gölünde Yaşayan Capoeta trutta (Heckel, 1843)’nın Üreme Özellikleri Üzerine Bir Araştırma”, IX. Su Ürünleri Sempozyomu, 1997, Eğirdir.

E8. Kaçar S., Başhan M., Oymak S. A. “Capoeta trutta’nın Kas ve Karaciğer Yağ asitlerinin İçeriği”, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 2010, Denizli.

E9. Kaçar S., Başhan M., Oymak S. A. “Dişi Chondrostoma regium’un  Kas ve Gonad Dokusu Yağ asitlerinin İçeriği”, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 2010, Denizli.

E10. Ünlü E., Oymak S. A., Çat Baraj’ında Reservuarın Su Tutmaya Başladığı Dönemde Tatlısu Balığı Capoeta Capoeta Umbla, Heckel 1843’ün Bazı Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi 8. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi. 20-23 Ekim 2008, Girne-Kıbrıs

F. Diğer yayınlar : Bilimsel ve Diğer Aktiviteler

 F1. Uluslararası Bilimsel Kongre Organizasyonu, Bilim Kurulu Üyeliği, Aquatic Biodiversity International Conference, Sibiu-Romanya, 2015.
 F2. Uluslararası Bilimsel Kongre Organizasyonu, Bilim Kurulu Üyeliği, Aquatic Biodiversity International Conference, Sibiu-Romanya, 2013.
 F3. Uluslararası Bilimsel Kongre Organizasyonu, Aquatic Biodiversity International Conference, Sibiu-Romanya, 2011.
F4. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon
F5.  GAP Doğa Eğitimi “Eğitmen”, 23-31 Mayıs 2008, Şanlıurfa
F6. “Biyoçeşitlilik ve GAP”, Güneydoğu Life, 3/114:22-24, (2008).
F7. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü “1. Şanlıurfa Su Ürünleri Paneli”, 02-04 Nisan 2008, Şanlıurfa
F8. “Fırat’ın Yüzen İncileri”, Güneydoğu Life, 3/13:50-51, (2007).
F9. Eğiticilerin Eğitimi Semineri, Harran üniversitesi, 21-23 Eylül 2005, Şanlıurfa
F10. “Başka Bir Açıdan Balıklıgöl”, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Dergisi,4/2: 27-28,   (2001).
F11. University of Louisville Institute for Cellular Therapeutics. Çalışma, 02-22 Haziran 2001 / Haziran- Eylül 2013, Kentucky- Louisville, (A.B.D)
F12. X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 22-24 Eylül 1999, Adana
F13. Taksonomi Yaz Okulu 7-13 Eylül 1997, Antalya
F14. IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 17-19 Eylül 1997, Eğirdir
F15. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi 17-20 Eylül 1996, İstanbul
F16. Hayvan Deneyleri Kullanım Sertifikası
F17. Univercity of Tusciana, Bilimsel katılım. 23-29-Eylül-2013, Viterbo-İtalya
  F18. 5.Doğu Anadolu Su Ürünleri Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği- Mayıs-2014
  F19. GAP Biyoçeşitlilik Sempozyumu Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyeliği- Mayıs 2013
      Yayın Hakemlikleri
Fresenius Environmental Bulletin
Pakistan Journal of Zoology
Biharean Biologist